Ana-Maria Comănici

Ana-Maria Comănici activează ca Cercetător Științific la Multicultural Business Institute (Cluj-Napoca) și ca Specialist în industrie vestimentară la Est Company Rom Impex (divizia română). Are la activ mai multe studii și programe academice absolvite, între care amintim Facultatea de Arte Decorative și Design, specializarea Modă-Design Vestimentar, nivel licență (Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca), Facultatea de Jurnalism, specializarea Producție Media, nivel masterat (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca) Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Program de formare profesorală: psiho-pedagogia educaţiei şi predării informaţiei din domeniul artelor plastice și decorative, (Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca) precum și multiple stagii de formare profesională în țară și străinătate, în domenii precum: management, finanțarea producției media, deontologie profesională, comunicare și relații publice, artă orientală, psihologie etc.

Încă de timpuriu, Ana-Maria s-a afirmat în galeria tinerilor artiști practicieni foarte talentați, fapt care i-a adus în ultimii 11 ani numeroase premii și distincții în domeniul graficii, designului, picturii și artelor vizuale.

Personalitate multilaterală, pasionată deopotrivă de cultură, știință, artă precum și de condiția umană și de binele societății, Ana-Maria s-a implicat în ultimul deceniu în numeroase evenimente, acțiuni și manifestări cultural-științifice, artistice, pedagogice și comunitare, cu un bogat portofoliu cuprinzând zeci de realizări, între care se numără și două cărți, rod al activității academice:

  • „Reflecții psihanalitice asupra culturii protestului în moda anilor ‘70” – volum de unic autor, acreditat academic în seria Seria Dezvoltare Umană a Multicultural Business Institute, Editura Napoca Star, 2018.
  • „Cenzura imaginii în perioada comunismului în România” – volum de unic autor, acreditat CNCSIS în Seria Istorie-Cultură-Tradiții a Multicultural Business Institute, Editura Limes, 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *