Programe

Vă prezentăm mai jos top 35 programe academice, câștigătoare ale competițiilor sezoanelor I – III ale Platformei „Valori Românești”

Rezultatele obținute în cadrul acestora au făcut obiectul mai multor zeci de lucrări de specialitate, publicate de Institutul nostru cu sprijinul Editurilor partenere și vor fi diseminate spre societate sub formă de cursuri și manuale școalare, ghiduri profesionale sau lucrări utilitare, sesiuni de dezbateri publice, conferințe, workshop-uri, evenimente media precum și prin alte tipuri de programe de informare, instruire, dezvoltare profesională. (Lista lor poate fi accesată aici)

1. Indian business vision: learning from Indian expertise of corporations, managers and entrepreneurs in Romania – program de cercetare științifică și aplicativă realizat de colega noastră Alexandra Cotae (cercetător științific, specialist în comunicare internațională în afaceri, social entrepreneur) în cadrul Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca, cu sprijinul comunității investitorilor indieni în România, sub tutela Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și tutoriatul Prof. univ. dr. Ioan Popa, de la Facultatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul Academiei de Studii Economice, București.

2. Studii asupra rolului valorilor confucianiste în dezvoltarea civilizației din Pensinsula Coreeană – program de cercetare, derulat de colegul nostru Andrei Varga (cercetător științific, istoric), în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie (Secția Istorie) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2016 – mai 2017, sub coordonarea Prof. univ. dr. Sorin Mitu.

3. Analiza turismului religios în Maramureș cu aprofundare asupra Mănăstirii Bârsana – program de cercetare derulat de colega noastră Ioana Sorina Chiorean derulat în cadrul Facultății de Geografie, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada octombrie 2016 – mai 2017, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi.

4. Cercetări privind comportamentul enzimatic la depozitare al bananelor prin metode non-invazive, realizate de colegul noastru Milan Zetocha (inginer diplomat, biochimist, R&D specialist), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Oradea, Facultatea de Știința Mediului, supervizat de Conf. univ. dr. Dan C. Vodnar, prorector pentru dezvoltare științifică universitară, Profesor, Facultatea de Științe și Tehnologia Alimentelor, Director Adjunct al Departamentului Știința Alimentelor Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. Studiul s-a finalizat cu o lucrare premiată la Conferinţa studenţească internaţională despre nutriţie şi mediu, organizată de Universitatea din Rzeszow (Polonia).

5. Gestiunea juridică a dreptului de proprietate publică în mediul comunitar, program derulat de colega Tatiana Costaș (cercetător științific, jurist, Human Resources specialist) în perioada octombrie 2015-mai 2016 sub coordonarea Conf. univ. dr. Marius Harosa, sub tutela Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

6. Femeia în societatea românească din Transilvania: între carieră profesională și viață de familie, program derulat de colega Alexandra Cotae în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie (Secția Istorie) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2012 – iunie 2013, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ioan Bolovan (prorectorul Universității „Babeș-Bolyai” responsabil de Administrație și Patrimoniu, relația cu studenții ) și C.S. II Dr. Luminița Dumănescu.

7. Reducerea stresului și managementul furiei la adolescenți prin metode psihoterapeutice de tip mindfulness – program de cercetare realizat de colega  Petruța Diana Cimpoiaș (artist, cercetător științific, psiholog) sub tutela Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2016 – iunie 2017, cu sprijinul profesorilor dr. Radu Fritea și respectiv Lect. univ. dr. Robert Balazsi.

8. Conflictele de legi temporale în sistemul de carte funciară din România – program realizat de colega noastră  Teodora-Diana Cornea (cercetător științific, jurist) în perioada octombrie 2016 – aprilie 2017 sub coordonarea Conf. univ. dr. Marius Harosa, sub tutela Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

9. Procedura insolvenței, analiză comparativă România-Germania-S.U.A. – program realizat de colega Ioana Alexandra Năstăsoiu (cercetător științific, jurist, specialist în managementul securității sociale), în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai”, sub coordonarea Prof. univ. dr. Radu Cătană (fost prorector al Universității, cel mai bun specialist în dreptul afacerilor din Transilvania)

10. Studiu asupra remodelării și reamenajării stațiunii balneo-climaterice Borșa-Maramureș – program realizat de colega Ancuța Coman, în cadrul Facultății de Geografie a Universității „Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2010 – iunie 2011, sub coordonarea Prof. univ. dr. Nicolae Ciangă.

11. Cercetări asupra crizelor europene contemporane, din perspectiva diluării valorilor morale și relaxării ideologiilor identitar-istorice continentale, program realizat de colega Ioana Bizău (cercetător științific, specialist în managementul relațiilor internaționale) cu sprijinul Facultății de Studii Europene, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2015 – iunie 2016, sub coordonare și mentoratul Lect. univ. dr. Dorin Mircea Dobra.

12. Corupția în rândul magistraților – factor de risc asupra securității naționale – program realizat de colega Raluca Bujor (cercetător științific, specialist în managementul securității sociale) derulat cu sprijinul Departamentului Studii de Securitate al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2016 – mai 2017, sub coordonarea Prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan si Dr. Augusta Bora.

13. Analize și evaluări asupra fenomenului religiozității în noua școală contemporană de cinematografie românească – program realizat de colega Georgia Moraru (artist, cercetător științific, media specialist), în cadrul Facultății de Teatru și Televiziune, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2016 – iunie 2017, sub coordonarea  Prof. univ. dr. Doru Pop.

14. Identificarea și combaterea modurilor de operare folosite în activitățile ilicite de pornografie informatică prin internet – program realizat de colega Andreea Matei (cercetător științific, jurist) cu sprijinul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2016 – mai 2017, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ioana Vasiu.

15. Între integrare și dezbinare: fundamentalismul islamic în Europa la începutul secolului XXI –program realizat de colegul nostru Mihai Andrei Mocan (istoric-muzeograf, cercetător științific, specialist în managementul securității sociale) derulat cu sprijinul Departamentului Studii de Securitate al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2011 – mai 2012, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ioan Marius Bucur.

16. Principiul opozabilității în cartea funciară – cercetare juridică realizată de colega Teodora-Diana Cornea  (cercetător științific, jurist) în perioada octombrie 2015 – mai 2016 sub coordonarea Conf. univ. dr. Marius Harosa, sub tutela Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

17. Cercetări privind perfecționarea metodologiei criminalistice a cercetării infracțiunii de omor – program realizat de colega Roxana Mureșan (cercetător științific, jurist), în cadrul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2016 – iunie 2017, sub coordonarea Conf. univ.dr. Sorin Alămoreanu.

18. Responsabilitatea de a proteja – NATO în managementul crizelor și conflictelor internaționale cu un studiu asupra situației din Libia – program realizat de colega Ioana Alexandra Năstăsoiu (cercetător științific, jurist, specialist în managementul securității sociale) cu sprijinul Departamentului Studii de Securitate a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2014 – mai 2015, sub coordonarea Lector Dr. General Brig. Ioan Manci.

19. Istoria Mediașului în Evul Mediu. O evaluare a contribuțiilor istoriografice si a patrimoniului arhivistic – cercetare realizată de colega Estera Cioban-Anastasiu (cercetător științific, istoric); în cadrul programului masteral ”Societate, artă, identități în Europa centrală” derulat la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2013 – iunie 2014, sub tutela Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai”.

20. Studiu comparativ privind efectele juridice ale nulității, încetării și desfacerii căsătoriei – program realizat de colega Roxana Rus (cercetător științific, jurist) cu sprijinul Facultății de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir” din București, în perioada octombrie 2015 – mai 2016, sub coordonarea Lect. univ. dr. Sorina Lucreția Drăgan.

21Studiu asupra Organizației Tratatului Atlanticului de Nord ca model practic de comunitate a securității sociale, program derulat de colega Alexandra Năstăsoiu, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie (Departamentul de Studii de Securitate) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada otombrie 2010-mai 2013 sub coordonarea Lector Dr. Dacian Duna.

22. Competitive Intelligence versus spionajul industrialprogram derulat de colega Alexandra Năstăsoiu, în cadrul platformei „Managementul securității în societatea contemporană”, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada octombrie 2013 – februarie 2014 sub coordonarea Lector Dr. General Brig. Ioan Manci.

23. Doctrina nucleară a URSS din perspectiva managementului securității sociale internaționaleprogram derulat de colega Alexandra Năstăsoiu, în cadrul platformei „Managementul securității în societatea contemporană”, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada martie 2014 – iunie 2014 sub coordonarea Lector Dr. General Brig. Ioan Manci.

24. Puterea smart și puterea soft – implicații asupra securității internaționaleprogram derulat de colega Alexandra Năstăsoiu, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie (Departamentul de Studii de Securitate) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada februarie 2015-mai 2015 sub coordonarea Lector Dr. Dacian Duna.

25. Studiu de antropologie istorică asupra condiției artistului și mijloacelor de exprimare publică în perioada comunismului în România – program de cercetare științifică derulat de colega noastră Ana-Maria Comănici, în cadrul Facultății de Științe Administrative, Politice și ale Comunicării (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) în perioada octombrie 2017 – mai 2018 sub coordonarea Prof. Univ.Dr. Ilie Rad, în cotutelă cu Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca.

26. Evaluări psihanalitice ale lidershipului imagistic în moda vestimentară a culturii protestului din societatea occidentală a perioadei anilor ’70 – program de cercetare științifică derulat de colega noastră Ana-Maria Comănici, în cadrul Facultății de Artă Decorativă și Design (Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca) în perioada octombrie 2016 – iunie 2017 sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Elena Basso-Stănescu și Lect. Univ. Dr. Lucian Broscățean, în cotutelă cu Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca.

27.  1968 și cultura protestului. o comparație între est și vestprogram derulat de Sebastian Mariș, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada octombrie 2017-mai 2018 sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Virgiliu Țârău.

28. Resurgența Naționalismului și Populismului in Ungaria și Poloniaprogram derulat  de Sebastian Mariș în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Multicultural Business Institute, în perioada anului 2017.

29. De la tradiţie la război: Lebensraum în politica internaţională a celui de-al Treilea Reich –  program derulat de Sebastian Mariș în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Multicultural Business Institute, în perioada anului 2017.

30. Studiu asupra marxismul în calitate de creație intelectuală a modernitățiiprogram derulat de Sebastian Mariș în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Multicultural Business Institute, în perioada anului 2018.

31. Studiu asupra importanței bunei credințe la contractare în materia drepturilor reale, program de cercetare științifică derulat de Daniela Tomoiagă, în cadrul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada octombrie 2016-mai 2017 sub coordonarea Lector Univ.Dr. Mihai David, în cotutelă cu Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca.

32. Cercetări comparative asupra unor instituții fundamentale ale dreptului român al familieiprogram academic, derulat de Roxana Rus, în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj, în perioada octombrie 2015-mai 2016, sub coordonarea Lect.Univ.dr.Sorina Lucreţia Drăgan și sub patronajul Multicultural Business Institute.

33. Metamorfozele trăirilor – proiect de creaţie şi terapie privind experimentarea sinelui prin artăprogram realizat sub tutela Multicultural Business Institute, în perioada februarie – august 2018.

34. Multiculturalismul profesional în domeniul medical program de cercetare științifică derulat de colega noastră Alexandra Cotae, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în perioada februarie 2018 – octombrie 2018, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Laura Baccali, în cotutelă cu Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca.

35. Aspecte radiografice ale fenomenului globalizării – program de cercetare științifică derulat de colega noastră Ioana Bizău, în cadrul Facultății de Studii Europene, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada octombrie 2017 – iunie 2018, sub coordonarea Lector. Univ. dr. Dorin Mircea Dobra, în cotutelă cu Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca.