De ce să te înscrii

A. Dacă ești student/masterand/doctorand/cercetător independent/ absolvent de facultate

Aplicanții pot beneficia de mai multe oportunități:

1. Recunoașterea vechimii profesionale și/sau cultural-artistice pentru munca derulată în cadrul proiectelor sau programelor, atestată de către Multicultural Business Institute (cu sau fără co-participarea facultății/ universității unde studiază sau instituției/ organizației angajatoare) pe baza legislației române în vigoare;

2. Posibilitatea dobândirii statutului academic (de cercetător științific sau asistent de cercetare, după caz) precum și atestarea vechimii academice (pentru munca derulată în cadrul proiectului) ca participant la procese de cercetare-dezvoltare-inovare, vechime recunoscută (național și internațional) atât în mediul privat cât și în cel al instituțiilor publice;

3. Acreditarea profesională și/sau academică (după caz) a rezultatelor obținute în concret în cadrul proiectului, acestea rămânând în continuare la “mapa de palmares” a studentului ce va atesta valoarea lui ca profesionist oriunde s-ar duce;

4. Publicarea operelor proprii (articole, lucrări de licență/ disertațe/ doctorat) la editurile din rețeaua de parteneri ai programului;

5. Obținerea de calificări profesionale sau seturi de cunoștințe/ competențe (în afara celor oferite de facultate) recunoscute pe piața muncii și utile deopotrivă la angajare cât și la promovarea în carieră sau grade profesionale;

6. Consiliere/ asistență privind proiectarea și managementul carierei, marketing personal și marketingul valorii (muncii și creațiilor proprii);

7. Obținerea unui statut superior profesional și social, precum și a unei alte cote de piață valorice, fapt care va crea apoi multiple alte beneficii, deopotrivă subiective (stimă de sine, autovalorizare, putere mai mare de realizare a obiectivelor și obținere a succesului etc.) precum și beneficii obiective: locuri de muncă, poziții superioare în organizație/ firmă/ instituție sau carieră, recompense financiare și materiale superioare etc.;

8. Posibilitatea de a alege în mod vocațional și pe criterii de pasiune implicarea în procesul de educație aferent disciplinei alese; ceea ce va duce la un grad sporit de educabilizare/ profesionalizare a acestuia;

9. Opțiunea pentru a realiza în cadrul examenului un proiect în care se regăsește în totalitate, dar un proiect viu, obținut din interacțiunea cu profesioniști reali din lumea concreta a mediului socio-economic și profesional în care acesta activează;

10. Cultivarea de relații personale și eventual rețele de intercunoaștere și investire de încredere reciprocă, cu lumea high-life a profesioniștilor, finanțatorilor, investitorilor, academicienilor (etc) ce ulterior îi vor folosi în mod enorm în cariera sa, dar și în susținerea lui ca profesionist creator de valori superioare pentru beneficiul comunității, fie în țară, fie în străinătate, oriunde acesta decide că dorește să iși continue studiile, cariera sau să realizeze profesiunea și vocația în viață;

11. Posibilitatea de a se transforma în factor de educație și contributor la calificarea profesională de nivel superior a colegilor, prin aducerea expertizei preluate de la practicienii de top, fie prin intermediul proiectului propriu (care rămâne în palmaresul catedrei și poate fi distribuit tuturor studenților univesității), fie prin facilitarea interacțiunii vii, reale dintre acești experți și restul colegilor de la acea grupă/ facultate/ departament;

12. Deschiderea apetitului pentru inovație (și a încrederii personale în propriile capacități creatoare), pentru a gândi mare și pentru a se implica profund în lucrurile care îl pasionează personal și profesional. În urma unui prim astfel de proiect, studentul poate continua același algoritm, venind cu alte idei poate cu mult mai valoroase și productive, și la alte discipline (cu sau fără contribuția Institutului nostru), fie în parteneriat sau susținut de facultate/ departament/ universitate, fie pe cont propriu, susținut de investitorii, profesioniștii sau ceialalți factori de expertiză din mediul aplicativ care doresc să se implice în procesele de dezvoltare profesională/calificare de nivel superior a studentului/cercetătorului sau de finanțare/suport a antreprizelor personale create de acesta.

B. Dacă ești cadru didactic sau aplici în interesul facultății/catedrei

În egală măsură, programul aduce beneficii profesionale și cadrelor didactice co-participante și mediului academic în general:

1. Îmbogățirea expertizei curriculei proprii, prin aportul direct și nemediat de know-how adus prin intermediul studenților de profesioniștii high-life;

2. Dezvoltarea propriei curricule prin integrarea unor câmpuri complementare de know-how și expertiză, adusă prin paleta largă de profesioniști implicați în proiectele studenților; în felul acesta, într-o lume globalizată, multipolară și de o complexitate uriasă, curricula înseși poate deveni un adevărat ghid pentru viitorul profesionist (astăzi student) în a rezolva probleme ce necesită o viziune integratoare;

3. Continuarea procesului de atragere și implicare a profesioniștilor aduși astfel de studenți către mediul școlar, prin fidelizarea relațiilor cu aceștia, prin constituirea unei rețele proprii (aferente catedrei sau disciplinei) de sustinători, care vor fi implicați și în viitoare proiecte imaginate de studenți sau de catedră. Deopotrivă proiecte academice și profesionale, cât și proiecte direct antreprenoriale;

4. Obținerea unei baze de date largi cu soluții la problemele locale ale mediului în care activează deopotrivă universitatea cât și viitorii absolvenți ai acesteia, fapt care va contribui la îmbunătățirea standardelor curriculelor și profesioniștilor pregătiți de acea instituție;

5. Oportunitățile de care beneficiază studentul la punctele 1-7 de mai sus pot fi atestate și în beneficiul cadrului didactic, lucru extrem de valoros și util pentru cariera națională și internațională, atât în domeniul academic, precum și în credibilizarea acestuia în mediul practic profesional din lumea high-life-ului național și în special mondial.

C. Pentru profesioniștii din firme/ instituții/ organizații implicați în programe, în calitate de furnizori de expertiză tehnică, profesională, științifică, cultural-artistică

1. Certificarea calității de tutuore/ mentor/ instructor (și alte asemenea după caz) pentru furnizorii sesiunilor de instruire, consiliere, ghidare, sau orice altă formă prin care se predau cunoștințe și experiență către tinerii din programe;

2. Obținerea calității certificate profesional de manager de program de instruire/ formare profesională;

3. Obținerea calității certificate de manager de program de cercetare-dezvoltare-inovare sau creație artistică după caz;

4. Recunoașterea și atestarea vechimii profesionale în funcțiile/ pozițiile de mai sus;

5. Posibilitatea recunoașterii în portofoliul/palmaresul propriu a rezultatelor produse de tineri ca urmare a aportului propriu specialistului, precum și acreditarea lor profesională, științifică, tehnică sau culturală, după caz;

6. Calitatea de autor sau co-autor al unor materiale profesionale, educaționale ori științifico-tehnice rezultate de pe urma activităților derulate în sprijinul programelor tinerilor tutelați, precum și acreditarea acestora la cotații valorice superioare (științifică, profesională, academică sau culturală);

7. Publicarea și promovarea cărților proprii rezultate la punctul anterior, precum și promovarea acestora prin evenimente de tipul: lansări de carte, conferințe, dezbateri televizate, expoziții, gale de celebrare de tip eveniment public high-life;

8. Obținerea titlului de ”Furnizor de expertiză educațională” ce va fi onorat ca atare și promovat în mediul public;

9. Posibilitatea de a descoperi tineri valoroși pe care să îi rețină în echipele sale de lucru/ proiecte, în departamentul sau la firma proprie ori la care este angajat.

D. Pentru Compania/ Instituția partener (cu titlu de exemplu, restul urmând a fi determinate prin dialog în funcție de interesele Dvs. pentru fiecare program în parte):

1. Certificarea contribuției la ridicarea nivelului de calificare profesională a tinerilor din mediul universitar, la îmbunătățirea calității curriculelor școlare precum și la progresul științific al unor domenii de impact pentru societate;

2. Certificarea rolului și statutului de organizație direct implicată în procesele de ridicare a nivelului de calitate a vieții în mediul comunitar local și național;

3. Obținerea calității certificate de susținător al tinerei generații de valori umane;

4. Promovarea tuturor acestor calități certificate deopotrivă în societate, precum și în diverse medii profesionale, academice sau diplomatice, prin evenimente mediatizate sau alte tipuri și strategii de interes și impact;

5. Posibilitatea de formare a unui tânăr pasionat de domeniul propriu de activitate încă de la început, coordonând evoluția acestuia pentru a rezulta un viitor angajat implicat și calificat pentru bunul mers al firmei;

6. Sporirea în mod direct a imaginii, impactului și valorii Companiei/ Instituției în comunitate, ce pot fi valorificate în campaniile de publicitate, CSR (Responsabilitate Socială Corporativă), politici de marketing etc.;

7. Oportunitatea de a cunoaște și a forma relații profesionale cu reprezentanții din mediile de afaceri, diplomatice, academice, culturale (românești și străine susținătoare) din rețeaua Institutului prin dezvoltarea de parteneriate interdisciplinare;

8. Posibilitatea de a include în program (la cerere) alte elemente (acțiuni, evenimente, strategii de realizare ori dezvoltare, studii sau tendințe, modalități de diseminare a rezultatelor în comunitate, profesionişti şi personalităţi) ce ar putea fi de interes pentru imaginea organizațională și socială a firmei Dvs. sau pentru interesele sale economice;

9. Integrarea în programe (la cererea Dvs.) și respectiv aducerea alături în calitate de parteneri/ suporteri a unor persoane fizice și organizații/ instituții reprezentative din următoarele medii: mediul academic (Academia Română și institute de cercetare); mediul universitar; mass-media; organizații comunitare și instituții ale administrației publice de profil; mediul de tineret (studenți și organizații studențești), organizații de afaceri etc.;

10. Recunoștiință publică manifestată față de societate în cadrul tuturor evenimentelor de celebrare a valorilor și totodată de onorare a celor care au contribuit la realizarea lor;

11. Publicitate pe site-urile Platformei Valori Românești, pe site-ul Institutului și în rețelele sale sociale online.

Dacă dorești să aplici cu propriul proiect/program, să faci parte din echipa vreunui proiect sau să susții în orice altă calitate (voluntar, finanțator, promotor, diseminator al rezultatelor etc.) te invităm să o contactezi pe colega noastră, Alexandra Cotae, coordonatoarea platformei “Valori Românești”, la adresa valori@mcb-institute.org, sau la telefon +4 0752 766 875.