Parteneri Academici

Au fost alături de realizatorii programelor înscrise până în prezent pe Platforma „Valori Românești” peste  90 de personalități academice de la 26 de facultăți (din cadrul a 11 universități din țară și străinătate) și alte 14 instituții publice sau private de cultură, știință, educație (8 române și 6 străine)

Mulțumirile noastre se îndreaptă în special către:

 1. Acad.Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan – fost Prorector al  Universității „Babeș-Bolyai”, Director al Institutului de Istorie „Geroge Barițiu” (al Academiei Române), Membru corespondent al Academiei Române (etc)
 2. Prof. Univ. Dr. Vasile Sebastian Dâncu, fost vice-prim-ministru, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în Guvernul României, Profesor Universitatea din București și Universitatea “Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Fondator al Institutului Romând de Evaluare și Strategie ( IRES), Membru al Uniunii Scriitorilor din România (etc)
 3. Acad. Prof. Univ. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu – Profesor Universitar Emerit al Universității de Medicină și Farmacie „Gh.T.Popa” Iași, Membru Corespondent al Academiei de Științe Medicale, Membru în Comisia de Cardiologie a Ministerului Sănătății, decorată cu Ordinul National „Meritul sanitar în grad de Cavaler”, distincție oferită de Președintele României pentru contribuții la dezvoltarea medicinei cardiovasculare moderne (etc)
 4. Prof. Univ. Dr. Dan C. Vodnar, prorector pentru dezvoltare științifică universitară, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară, Cluj-Napoca, Profesor la Facultatea de Științe și Tehnologia Alimentelor, Director Adjunct al Departamentului Știința Alimentelor (etc)
 5. Prof. Univ. Dr. Ioan Popa – Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice, București
 6. Prof. Dr. Anca Buzoianu – rector al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, fost Decan al Facultății de Medicină din cadrul aceleași universități,  Președinte al Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Președinte al Comisiei de Farmacologie clinică, toxicologie și toxicodependență a Ministerului Sănătății din România (etc.)
 7. Pr. prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 8. Prof. Dr. Cristina Pocol – Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Departamentul de Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor al Facultății de Medicină Veterinară Directorul Centrului de Reușită Universitară al USAMV, membră a Comitetului Regional de Experți din cadrul Agenției Universitare a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală (etc.)
 9. Conf. Univ. Dr. Marius Harosa – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 10. Prof. Univ. Dr. Elena Basso Stănescu – Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca
 11. Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Adrian Vanca – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 12. Conf. Univ. Dr. Radu Danciu – decanul Facultății de Științe Economice, Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București
 13. Conf. Univ. Dr. Cristian Nicolae Boțan – Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 14. Pr. prof. univ. dr. habil. George Remete – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 15. Conf. Univ Dr. Elena Fodor – Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, București
 16. Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Ioan Emil Jurcan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 17. Prof.Univ.Dr. Dumitriu Irimia – Facultatea de Litere, Universitatea „Al.Ioan Cuza”, Iași.
 18. Pr. conf. univ. dr. habil. Nicolae Jan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 19. Lect. Univ. Dr. Manuela Lupu – Profesor asociat Facultatea de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 20. Lector Dr. General brig. Ioan Manci – Departamentul Studii de Securitate al  Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 21. Conf. univ. dr. Marius Liviu Telea – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 22. Prof. Univ. Dr. Radu Cătană – fost prorector al Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Profesor la Facultatea de Drept a aceleiași universități, cel mai bun specialist în dreptul afacerilor din Transilvania)
 23. Pr. Conf. Univ. Dr. Alin Viorel Albu – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 24. Lect. Univ. Dr. Sorina Lucreția Drăgan – Facultatea de Drept a Universității „Dimitrie Cantemir” din București
 25. Prof. Univ.Dr. Ștefan Dezsi – Profesor în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 26. Pr. lect. univ. dr. Lucian Dumitru Colda – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 27. Prof.Univ.Dr. Doru Pop – Facultatea de Teatru și Televiziune, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 28. Conf. Univ. Dr. Sergiu Bogdan – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 29. Prof. Univ. Dr. Sorin Mitu – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 30. Pr. Conf. Univ. Dr. Remus Onişor – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 31. Prof. Univ. Dr. Adrian Liviu Ivan – Departamentul Studii de Securitate al  Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 32. Cercet. Șt. Pr. II Dr. Luminița Dumănescu – Director adjunct al Centrului de Studiere a Populației al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 33. Pr. lect. univ. dr. Coriolan Nicolae Dura- Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 34. Lector Univ. Dr Robert Balazsi – Profesor în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației  a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 35. Prof. Univ. Dr. Nicolae Ciangă – Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 36. Lector Univ. Dr. Dorin Mircea Dobra – Facultatea de Studii Europene, a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 37. Dr. Augusta Bora – Departamentul Studii de Securitate al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 38. Prof. Univ.Dr. Ioana Vasiu – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 39. Radu Fritea – Profesor în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 40. Prof. Univ. Dr. Ioan Marius Bucur – Departamentul Studii de Securitate al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 41. Lect. univ. dr. Grigore Dan Iordăchescu – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 42. Dr. Victor Vizauer – Cercetător Științific Principal în cadrul Academiei Române, Institutul de Istorie, Cluj-Napoca
 43. Conf. Univ. Dr. Sorin Alămoreanu – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 44. Conf. univ. dr. Carmen Georgiana Bonaci – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 45. Pr. Lect. Univ. Dr. Ovidiu Florin Panaite – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
 46. Prof. Univ. Dr. Mohammad Hadi-Jaradat – rectorul Universității “Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca
 47. Lect. Univ. Dr. Judit Bartalis-Ban – Departamentul de Limbi și Literaturi Slave a Facultății de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; directorul Centrului Cultural Rus
 48. Prof. Asoc. Dr. Margareta Aslan –  specialist în turcologie and și studii orientale, secretar executiv al Institutului de Turcologie și Studii Central Asiatice,  Universitatea “Babeș-Bolyai”, secretar al Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate, Universitatea „Babeș-Bolyai”
 49. Assistant Professor Dr. Muhammad Shakil Ahmad – COMSATS Institute of Information Technology, Department of  Management Sciences, Attock, Punjab, Pakistan
 50. Șef lucrări. dr. Viorel Gligor – Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 51. Dr. Ancuța-Lăcrămioara Chiș – Manager Asociația „Clujul de altă dată”
 52.  Dr. Grațian Cormoș – editor al jurnalului internațional  ”The Scientific Journal of Humanistic Studies” inclus în baza de date internațională EBSCO www.ebscohost.com
 53. Dr.  Ioana Diaconu Mureșan – profesor de limba poloneză în cadrul Centrului de Limbă și Cultură Poloneză, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 54. Dr. Maria Bote –  specialist în medicină și litere; președintele ARISS (Asociația Română pentru Integrarea Studenților Străini)
 55. Dr. Răducu Rușeț – asistent cercetare în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 56. Șef. lucr.dr. Filip Ioapiov – Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 57. Conf. Univ. Dr. Ionuț Virgil Costea, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Directorul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei
 58. Conf Univ. Dr Voicu Bogdan – Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 59.  Lector univ. dr. Marius Crăciun – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

 60. Conf. Univ. Dr. Cristian Nicolae Boțan – Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 61. Lect.univ. dr. Elena-Luminița Bouleanu – Facultatea de Psihologie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 62. Șef lucrări Dr. Viorel Gligor – Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai” ,Cluj-Napoca
 63. Lect.univ.dr Dacian Duna – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 64. Dr. Raul-Ciprian Dăncuță – Cadru didactic asociat, Universitatea “Babeș-Bolyai”