Palmares Sezoanele I-X

Platforma „Valori Românești” a debutat în octombrie 2016 prin demararea activităților specifice de: 1) cercetare-dezvoltare-inovare; 2) creație; 3) preluare-prelucrare de expertiză din mediul profesional aplicativ și s-a desfășurat pe etape sezoniere, reglate în principal în funcție de specificul calendarului activităților academice din sistemul învățământului universitar (nivel licență/ masterat/ doctorat) din România.

În prezent, la finalizarea Sezonului VIII și debutul Sezonului IX, putem raporta următorul palmares:

1. REZULTATE DIRECTE

183  programe de cercetare-dezvoltare-inovare și creație înscrise în Sezoanele I-VIII ale Platformei

58 de realizatori principali participanți (cercetători, doctoranzi, masteranzi) + câteva zeci de colaboratori și auxiliari (în total 103 autori)

96 de profesori coordonatori sau tutori ai programelor de cercetare-dezvoltare-inovare și creație

120 volume publicate din care:

97 acreditate științific și profesional marca MBI – Multicultural Business Institute (dintre                        care 59 sunt de nivel A2 + CNCS – Consiliul Național al Cercetării Științifice)

23 acreditate  profesional sau cultural, marca MBI – Multicultural Business Institute

 35 prefațatori și 47 referenți științifici implicați în procedurile de validare/ acreditare și branding a rezultatelor programelor și volumelor publicate

2.  REALIZĂRI CONEXE

168 de parteneri academici implicați, din domeniile educație-știință-cultură, dintre care

  • 124 de cadre didactice universitare și oameni de știință cu activitate realizată concomitent și în mediile aplicative

29 facultăți din cadrul a 15 universități (din țară și străinătate)

15 alte instituții publice sau private de știință, educație, cultură (dintre care 9 române și 6 străine)

73 parteneri business (organizații patronale, camere de comerț străine, comunități ale investitorilor, asociații profesionale, companii române și străine)

31 parteneri din mediul diplomatic (consuli, ambasadori, institute și centre culturale străine)

42 parteneri comunitari (organizații de studenți, tineret, culturale, sociale)

129 finanțatori

67 sponsori