Ce vă oferim?

Platforma „Valori Românești” reprezintă un pachet complex de programe, care integrează și utilizează diverse tipuri, metode și strategii (științifice și aplicative) din gama următoare:

  1. marketing (profesional, academic, personal)
  2. branding (aferent muncii, experienței, operei și portofoliului),
  3. normative legislative, cutume și practici profesionale din diverse segmente socio-economice din România și din Occident aferente procedurilor de validare/ acreditare/ certificare (a persoanei, operei, muncii, experienței și expertizei),
  4. practici de management strategic de tipul „elevator” adaptat domeniului economic, educațional, profesional, cultural, social, antreprenorial și de carieră,
  5. proiectarea, dezvoltarea și managementul carierei,
  6. PR, imaginea de sine (personală, profesională) și promovarea directă pe baze meritocratice a persoanei în rețelele de high-life potrivite ale societății actuale (rețele economice și de afaceri, culturale, diplomatice, instituționale, academice etc.).

toate acestea destinate a vă ajuta în atingerea obiectivelor proprii la început de carieră și de drum în viață, de tipul:

– obținerea de job-uri la corporațiile/ firmele/ instituțiile pe care le doriți (din țară sau străinătate) chiar în condițiile în care nu au posturi sau nu au disponibilitate să angajeze debutanți (însă își doresc oameni de calitate și valoare superioară);

– salarizare la cote superioare celor strict aferente vechimii sau funcției, bazate pe valoarea personală și profesională precum și a portofoliului, toate acestea certificate/ acreditate și superior cotate prin programele Platformei „Valori Românești”;

– obținerea de locuri la master sau doctorat în universități din țară și din lume;

– obținerea de burse, granturi, subvenții sau sponsorizări pentru studiile școlare (în special cele superioare de tipul master, doctorat) sau pentru programele sau inițiativele proprii;

– crearea unei rețele de suport formată din personalități și organizații/ instituții/ firme de elită, din domeniile vizate de fiecare participant în funcție de obiectivele sale de viitor;

– facilitarea ascensiunii în carieră de tipul „elevator” (preluată din practica occidentală) bazată pe merite proprii dovedite și acreditate de Plaforma „Valori Românești”, ascensiune mult mai avantajoasă decât cea clasică bazată pe simpla vechime (curgere a timpului) sau grade profesionale;

– atestarea/ validarea/ acreditarea diverselor experiențe, realizări, opere, studii/ cercetări sau acțiuni de tipul dezvoltare personală făcute în regim propriu (în trecut sau prezent), astfel încât acestea să fie recunoscute profesional/ social și luate în considerare (de viitorii angajatori sau parteneri/colaboratori de orice fel) la cotarea propriului nivel de valoare profesională, a expertizei și a portofoliului, oriunde doriți să vă îndreptați în viitor direcția de carieră și viața personală;

– accesul în domenii de top aferente profesiei, sau rețelelor sociale, administrative, de afaceri, diplomatice, instituționale, culturale, academice (etc., după caz și obiectivele fiecăruia) încă din tinerețe, pe bază meritocratică (portofoliu, expertiză și valoare certificate de Platformă), acces permis în formula clasică doar veteranilor (persoanelor cu vechime mare);

– obținerea unui statut și poziții sociale net superioare, unui nivel înalt al stimei de sine,  a unei cote de piață (profesionale) și unei demnități sociale (personale) pe baza căreia avansarea pe drumul vieții și carierei devin mult mai facile prin respectul, considerația și valorizarea pe care le primiți ca feedback de la oameni, prieteni, familie, firme/ instituții/ organizații precum și de la profesioniștii de care aveți nevoie în prezent și viitor.

Până acum peste 200 de tineri au avut succes prin utilizarea combinațiilor potrivite din metodele de mai sus, personalizate și adaptate la specificul nevoilor fiecăruia.

Fiecare participant în parte, cu sprijinul departamentelor și specialiștilor Platformei „Valori Românești”, prin metodele incluse în programele acesteia și prin ședințe specifice de consiliere/ proiectare, va fi ajutat să aleagă și beneficieze de cele mai bune instrumente pentru succesul personal în inițiativele dorite, precum și pentru obținerea recunoașterii valorii proprii la cotele superioare pe care le merită.

Vă oferim mai jos unele detalii despre o parte dintre instrumentele utilizate și beneficiile aferente. Pentru o listă mai largă a beneficiilor, vă invităm să accesați și secțiunea De ce să te înscrii

 

Beneficii
- Înscrierea în cadrul procedurii de preselecție
- Participarea la competiția de preselecție


Proiectarea viziunii de marketing personalizată (în funcție de numărul de procese dorite)

Beneficii
- Marketing și branding personal
- Managementul carierei (inclusiv proiectarea strategiilor și planului de carieră)
- Realizarea CV-ului
- Marketingul operei: determinarea procedurilor specifice de obținere a celor mai înalte nivele de acreditare/ validare/ recunoaștere profesională, academică, științifică, profesională (după caz și necesități) a operei
- Marketing profesional


Validare profesională/ științifică/ academică a persoanei, experienței și valorii muncii

Beneficii
- ședința de consiliere privind managementul carierei (dacă nu a fost deja realizată anterior) în cadrul căreia se vor identifica oportunitățile optime pentru realizarea internshipului, obținerea vechimii (profesionale sau științifice), realizarea expertizei și experienței de profil, cultivarea unui sistem de suport profesional și a unei rețele de promovare personală în mediile de carieră vizate pentru viitor
- realizarea dosarului personal privind documentația juridică și administrativ-profesională specifică
- obținerea suportului, asistenței și tutoriatului (coaching-ului) din partea Multicultural Business Institute și a rețelei lui de organizații și profesioniști, precum și implicarea efectivă a tânărului/ clientului în realizarea activităților specifice, pentru perioada vizată/ dorită


Validarea și brandingul operei

Beneficii
Procedura de validare
- depunerea diligențelor pentru obținerea de referințe științifice/ profesionale/ culturale (după caz) de la specialiștii acreditați (atenție: Multicultural Business Institute nu garantează obținerea referințelor sau unui anumit nivel al validării; acesta este dat de valoarea propriu-zisă a operei)
- realizarea procedurii de validare, a dosarului specific și eliberarea certificatului de validare/ acreditare


Procese de branding

Beneficii
Obținerea de prefețe și recenzii (de la specialiștii acreditați, colaboratori ai Multicultural Business Institute)
Realizarea prezentării de autor (din partea departamentului de Marketing al Multicultural Business Institute)
Coperți personalizare


Editarea și publicarea operelor

Beneficii
Corectarea ortografică
Corectarea gramaticală și stilistică
Editarea în formatul de carte dorit
Tipărirea + ISBN normal (inclus în costul tipăririi)
ISBN acrediat CNCSIS


Evenimente de promovare

Beneficii
Lansare de carte simplă
Lansare de carte cu speakeri eveniment public, mediatizat (comunicate de presă + filmare) cu participarea unui număr de 2-5 speakeri, după caz și solicitări
Eveniment de tipul dezbatere-masă rotundă
Expoziție individuală în locații de impact alese de comun acord cu beneficiarul
Expoziție colectivă în locații de impact alese de Multicultural Business Institute
Gala de promovare a valorilor (eveniment public de high-life, intens mediatizat, cu minim 30 de personalități participante între care una este la alegerea clientului. Pentru 2 sau mai multe personalități alese de client, donația se poate negocia)


Fluxul operațiunilor de la manuscris la carte validată/ acreditată/ înregistrată oficial