Valori Românești – Junior

MESAJ DE DESCHIDERE ȘI PREZENTARE A SECȚIEI DESTINATE ELEVILOR ȘI PROFESORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CADRUL PLATFORMEI NAȚIONALE „VALORI ROMÂNEȘTI”

 

Dragi prieteni – cadre didactice, directori de școli, elevi, părinți,

Platforma Națională „Valori Românești” a luant naștere în octombrie 2016 și în cei peste 6 ani de activitate a derulat 12 Sezoane de programe, care au cuprins sute de participanți (cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi și masteranzi), zeci de instituții publice și private din domeniile educațional, cultural-științific și sute de opere de cercetare-dezvoltare-inovare și creație – științifice, culturale, academice, artistice – ale participanților (https://www.valori. mcb-institute.org/palmares-sezoanele-i-x/)

Ca urmare a succesului deosebit înregistrat de Platformă, aceasta a beneficiat și de un volum omagial cu valoare de document istoric – „Amfitrionii progresului: omagiu purtătorilor de lumină” (Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca) destinat recompensării morale și onorării peste timp (pentru generațiile prezente și viitoare) a tuturor participanților care au contribuit la crearea de bine în jur, născând și dăruind soluții progresiste societății noastre: realizatorii (cercetători, profesori, doctoranzi), sponsorii, donatorii și susținătorii lor morali (părinți, cadre didactice, mentori, coordonatorii programleor de cercetare etc). Cartea a fost înregistrată în patrimoniul național și este oferită gratuit societății prin site-ul nostru: https://elite.mcb-institute.org/carti/

În al 7-lea an de existență, ne propunem să dezvoltăm Platforma Națională „Valori Românești” cu două noi linii de acțiune și programe:

I. SECȚIA „JUNIOR” A PLATFORMEI

Aceasta va permite participarea elevilor de liceu prin operele lor creatoare și aducătoare de progres în lume. Prin parteneriatele cu liceele/ colegiile din țară, cu profesorii de diverse specialități și cu comitetele de părinți, această secție a Platformei va derula activități specifice de selecție, acreditare, promovare și recunoaștere/ onorare publică a operelor și creatorilor lor, liceeni, foarte asemănătoare celor deja realizate în cele 10 sezoane anterioare, dar adaptate nivelului, specificului și nevoilor/ aspirațiilor liceenilor (adaptarea se va face de comun acord cu elevii și cadrele didactice implicate)

http://www.valori. mcb-institute.org/despre-platforma/

http://www.valori. mcb-institute.org/ce-va-oferim/

Cadrele didactice de profil, sau după caz, diriginții sau coordonatorii de reviste/ cluburi/cenacluri și alte asemenea organizații de promovare a scrierilor tinerilor, sunt rugați (și au toată libertatea și inițiativa) să organizeze propriile proceduri de identificare/ descoperire și stimulare/ motivare a elevilor lor pentru a genera opere creatoare (eseuri, lucrări științifice, creații literare etc) pe cât posibil mai valoroase și mai reprezentative pentru originalitatea, măiestria și identitatea personală a fiecărui tânăr. Astfel de proceduri pot fi de exemplu:

  1. concursuri pe clasă/ școală (sau în cadrul revistei, cenaclului, clubului etc);
  2. teze semestriale având subiecte cu profil mai inedit („ieșite din matrix”) și stimulatoare pentru creativitatea și potențialul elevilor;
  3. recuperarea și înscrierea în cadrul programului nostru a lucrărilor meritorii susținute de elevi în cadrul olimpiadelor școlare, sau a altor concursuri asemănătoare organizate pe perioada anului școlar de către sistemul educațional;
  4. urmărirea pe parcursul activității didactice a elevilor merituoși și stimularea lor directă (ofertă directă făcută de profesor) de a realiza creații personale originale și valoroase care apoi să fie înscrise în programul nostru. Subiectele pot fi alese liber de către creatorul operei, eventual stimulat și de profesorul tutelar (mentor) și consiliat (dacă e necesar) de echipa noastră de marketing academic/educațional, cultural și profesional.

 

II. SECȚIA DE RECUPERARE, CONSERVARE ȘI PROMOVARE A PATRIMONIULUI NAȚIONAL PRIN IMPLICAREA TINERILOR

Aceasta va derula programe în parteneriat cu profesorii de istorie, antropologie, filologie, sau sociologie după caz, vizând stimularea, implicarea și recompensarea (academică) a elevilor pentru a desfășura activități de recuperare a patrimoniului național tradițional-istoric și de  conservare a lui.

Practic, împreună cu specialiștii echipei noastre academice și culturale, profesorii vor concepe teme de interes pentru tradițiile sau istoria locală (din regiunea școlii) pe care le vor propune elevilor ca programe privind căutarea și culegerea documentelor (de la familie, prieteni, rude – comunitate în general) cu valoare istorică de patrimoniu (fotografii, schițe, scrisori, contracte, corespondență etc) sau înregistrarea directă pe cale orală (interviu) de la păstrătorii lor, persoane aflate în viață.

Aceste informații vor fi selecționate atent de către profesorii coordonatori și alți experți implicați (din echipele noastre și din mediul academic extern), vor fi adnotate și după caz comentate, iar apoi transpuse în format de carte (cu valoare academică și istorică) înregistrată în patrimoniul național al României.

Vor fi organizate 2 linii de programe, ce vor debuta cu profesori și școli din Transilvania, iar după câteva proiecte-pilot, vom extide la nivel național această secție a Platformei Valori Românești Junior:

  1. Linia istorică – recuperarea de documente istorice (în format de fotocopie) și istorii orale ale păstrătorilor de arhive, sau participanților la evenimente cu valoare pentru patrimoniul regional, național sau internațional.
  2. Linia antropologică – culegere de obiceiuri și tradiții, datini, realizată prin viu grai și documente fotografice, de către elevi de la păstrătorii lor autentici din satele țării.

Scopul acestei secții este ca prin contact direct cu astfel de realități concrete (oameni, istorisiri, evenimente, documente) tinerii să conștientizeze mai bine trecutul și prezentul, să dobândească un sens mai profund al experienței umane și al înaltelor valori comunitare și să își descopere propriile vocații privind activitatea lor viitoare (profesională sau comunitar-voluntarială) de a deveni contributori la conservarea și promovarea patrimoniului național, precum și de a fi stimulați să devină ei înșiși creatori de valori.


 

BENEFICII ALE PARTICIPANȚILOR

Scopul Platformei Naționale „Valori Românești” a fost încă de la fondare, acela de a pune împreună factorii principali ai progresului oricărei societăți umane:

  • cercetătorii, căutătorii, exploratorii, realizatorii de valori, aducătorii de nou pe lume – în acest sens Platforma s-a orientat cu prioritate către universul tinerilor, ei fiind viitorul societății noastre și prin ei, de foarte multe ori, inspirația, creativitatea, talentul și darurile Divine cu care este înzestrat fiecare om (în special cele utile avansării spre bine a omenirii) sunt trimise pentru a fi recunoscute, educate, modelate și puse în lucrare pentru beneficiul tuturor.
  • cadrele didactice – care au misiunea de a descoperi, recunoaște, educa, modela talentele și virtuțile creatorilor de nou și de valoare, încă de pe băncile școlilor și de a-i stimula să își descopere misiunea și vocația în viață, de a deveni artizani ai unui viitor mai bun pentru ei, pentru comunitățile în care trăiesc și pentru întreaga lume.
  • unitățile de învățământ – universități, institute, licee, gimnazii, care, prin logistica, infrastructura și misiunea lor, pot fi medii de dezvoltare personală și profesională a creatorilor de valori și totodată platforme-suport pentru crearea operelor acestora aducătoare de valoare socială și progres în lume, încă de pe băncile școlii.
  • unități suport colaterale – instituții publice, organizații de afaceri, organizații comunitare, familii, comunități; toate acestea pot fi locuri de unde tinerii să procure informația, inspirația și alte resurse (spirituale, psihologice, materiale) necesare realizării operelor lor creatoare.

În acest context, pentru stimularea fiecăruia dintre participanți (dincolo de propriile motivații intrinseci și de conștiință) să se implice în acest model de clacă românească (actualizat pentru a corespunde vremurilor noastre), am conceput seturi orientative de 10-12 categorii de beneficii utile în existența proprie, atât pe plan personal cât și de carieră sau de obiective organizaționale, pentru fiecare dintre cele 4 categorii de mai sus, beneficii  pe care vă invităm să le urmăriți aici:

http://www.valori.mcb-institute.org/de-ce-sa-te-inscrii/

Aceste beneficii sunt orientative; formele și categoriile finale vor fi discutate cu fiecare participant și apoi personalizate, adică adaptate nevoilor, obiectivelor, pasiunilor sau dezideratelor acestuia, pentru prezent și viitor.

În plus, cadrele didactice participante, care pun suflet în realizarea acestor programe, vor fi invitate să devină membri ai Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor și să se alăture astfel altor 187 de personalități ale culturii, științei, artei, tradițiilor, diplomației, educației, antreprenoriatului economic și social (etc), care deja, prin valoarea lor profesională și personală, prin activitatea și eforturile depuse în sensul creării de bine în jur, sunt veritabile modele demne de urmat de către ceilalți oameni (mai ales tineri), pentru sporirea valorii și virtuții în societatea românească.

https://elite.mcb-institute.org/membrii-academiei/

Academia reprezintă totodată și o veritabilă tribună la dispoziția purtătorilor de lumină (oameni remarcabili ai societății românești), invitați să ne vorbească nouă, tuturor, despre drumul care urcă spre înălțimi, despre modele de valori, caracter, existență, activitate, demne de urmat de către generațiile tinere, despre cum să ne regăsim și dezvoltăm fiecare propria identitate și cale în viață, dar în același timp să învățăm să trăim frumos și virtuos, în armonie, comuniune și împărtășire cu toți ceilalți membri ai comunității umane, precum și cu dragoste, admirație și respect față de natura înconjurătoare – față de întreaga Creație, lăsată nouă spre purtare de grijă, de către Divinitate. (https://elite.mcb-institute.org/)

Pentru orice alte detalii, vă stăm la dispoziție în continuare. Suntem deschiși la propuneri de îmbunătățire, adaptare, dezvoltare a programelor propuse anterior, precum și la personalizarea acestora în funcție de nevoile/ interesele participanților, astfel încât să avem șanse cât mai mari de atingere a obiectivelor vizate și de a oferi satisfacții cât mai înalte, tuturor celor implicați.

Ne propunem, de asemenea, ca, după ce vom organiza câteva programe de tipul pilot (pentru testarea și adaptarea/îmbunătățirea conceptului) să extindem cel două noi linii ale Platformei „Valori Românești”, prezentate mai sus, la nivel național. Sens în care căutăm, totodată, lideri regionali care doresc să se ocupe de coordonarea logistică a programelor din acel teritoriu. Dacă sunteți interesați vă rugăm să ne anunțați (mulțumim).

În speranța că veți răspunde afirmativ invitației noastre, ne manifestăm bucuria de a fi colegi și coparticipanți la această inițiativă de a spori lumina progresului, deopotrivă în sufletele tinerilor creatori de valori, cât și în jur în societatea nostră de azi.

Vă așteptăm cu drag să trecem la acțiune!


 

COORDONATORI DE PROGRAME

Până în prezent s-au adăugat echipei academice a Secției Junior din cadrul Platformei Naționale Valori Românești, următoarele cadre didactice în calitate de coordonatori ale programelor realizate cu elevii de la diverse unități de învățământ preuniversitar din țară:

Prof. Dr. Petre Din – Istoric, cercetător științific, profesor la Facultatea de Litere, Universitatea din Pitești și Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig.

Prof. Drd. Mihai-Octavian Groza – Istoric, cercetător științific, autor, Profesor la Liceul German Sebeș; Președinte ASTRA, Despărțământul „Vasile Moga”, Sebeș; membru al Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan”, Universitatea „Babeș-Bolyai”,Cluj-Napoca Prof. Drd. Angela Culda – Profesor, Școala Generală Baia de Arieș

 Drd. Alexandru Lazăr – Teolog, cercetător științific, doctorand la Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”,Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Prof. Ioan Adrian Buta – Profesor titular al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureș, licențiat și masterand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Muzică Religioasă.

Prof. Dr. Răzvan Mihai Neagu – Istoric, cercetător științific, profesor la Colegiul Tehnic Turda, decorat cu „Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

 Prof. Cosmin Găldău – Istoric, arheolog, profesor la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia și la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud