Palmares Sezoanele I-XI

Platforma „Valori Românești” a debutat în octombrie 2016 prin demararea activităților specifice de: 1) cercetare-dezvoltare-inovare; 2) creație; 3) preluare-prelucrare de expertiză din mediul profesional aplicativ și s-a desfășurat pe etape sezoniere, reglate în principal în funcție de specificul calendarului activităților academice din sistemul învățământului universitar (nivel licență/ masterat/ doctorat) din România.

În prezent, la finalizarea Sezonului XI putem raporta următorul palmares:

1. REZULTATE DIRECTE

281  programe de cercetare-dezvoltare-inovare și creație înscrise în Sezoanele I-X ale Platformei

226 de realizatori principali (și autori) participanți (cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, scriitori) + câteva zeci de colaboratori și auxiliari

135 de profesori coordonatori sau tutori ai programelor de cercetare-dezvoltare-inovare și creație

161 de volume publicate din care:

138 acreditate științific și profesional marca MBI – Multicultural Business Institute (dintre care 89 sunt de nivel A2 + CNCS – Consiliul Național al Cercetării Științifice din România)

23 acreditate  profesional sau cultural, marca MBI – Multicultural Business Institute

 62 de prefațatori și 57 de referenți științifici implicați în procedurile de validare/ acreditare și branding a rezultatelor programelor și volumelor publicate

2.  REALIZĂRI CONEXE

Peste 300 de parteneri academici implicați, din domeniile educație-știință-cultură, dintre care

  • 279 de cadre didactice universitare, oameni de știință și oameni de cultură cu activitate realizată concomitent și în mediile aplicative (o bună parte dintre ei pot fi văzuți aici)
  • 29 facultăți din cadrul a 15 universități (din țară și străinătate)
  • 18 alte instituții publice sau private de știință, educație, cultură (dintre care 12 române și 6 străine)

73 parteneri business (organizații patronale, camere de comerț străine, comunități ale investitorilor, asociații profesionale, companii române și străine)

31 parteneri din mediul diplomatic (consuli, ambasadori, institute și centre culturale străine)

42 parteneri comunitari (organizații de studenți, tineret, culturale, sociale)

147 finanțatori

86 sponsori