Mădălin-Sebastian Lung

 

MĂDĂLIN-SEBASTIAN LUNG

A. Statut profesional

 • Senior Researcher la Multicultural Business Institute
 • Doctorand al Facultății de Geografie, din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”.
 • Licențiat în Istorie – Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”.
 • Licențiat în Geografie – Facultatea de Geografie din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”.
 • Specializat în dezvoltare regională, geodemografie, antropizare – prin program masteral în cadrul Facultății de Geografie (Universitatea “Babeș-Bolyai”).
 • Specializat în ornitologie, ecologie – prin program masteral în cadrul Facultății de Biologie și Geologie (Universitatea “Babeș-Bolyai”).
 • Specializat în pedagogie, prin program de formare profesională în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea “Babeș-Bolyai”).
 • Expertiza profesională și academică de nivel superior, compusă din:
 • 9 ani de activitate academică (cercetare-dezvoltare-inovare).
 • 34 programe de cercetare-dezvoltare-inovare derulate în regim propriu sau parteneriat.
 • 15 articole de importanță științifică internațională (2 ISI și 13 BDI).
 • 10 conferințe și simpozioane (naționale și internaționale) organizate de prestigioase instituții ca Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din București, Universitatea din Oradea, Societatea Română de Geografie.
 • 7 cărți științifice dintre care 4 volume acreditate academic de nivel A2 + CNCS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din România), 3 de unic autor și 4 coautorate.

 B. Portofoliu

a) Cărți

 1. Microregiunea Vlădeasa-Huedin – studiu de geografie regională – volum de unic autor, acreditat A2 + CNCS în Seria Dezvoltare Durabilă, Editura Limes, 2019  (cu prefață de la Șef lucrări Dr. Viorel Gligor, Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”)
 2. Qualitative research in regional geography. A methodological approach – coautorat, acreditat CNCS, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2017
 3. Petale din corola de memorii a istoriei naționaleacreditat științific în Seria Dezvoltare Comunitară, Ed. Napoca Star, 2019
 4. Valori ale spiritualității românești în context european – acreditat științific în seria Dezvoltare Umană (Antropologie) – Colorama 2020
 5. Perspective social-politice ale unor fenomene istorice în spațiul europei moderne – acreditat științific în Seria Administrație și Guvernământ – Ed. Ecou Transilvan 2020 (în curs de apariție)
 6. Țara Moților: realități istorico-geografice în secolul XX – volum de unic autor, acreditat A2 + CNCS în Seria Istorie-Civilizații-Tradiții, Ed. Limes, 2020 (cu prefață de la Conf. Univ. DrCristian Nicolae Boțan, Facultatea de Geografie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”)
 7. Contribuții la studiul ornitofaunei din sate-crânguri ale Munților Apuseni – volum de unic autor, acreditat academic A2 + CNCS în Seria Ecologie și Dezvoltare Durabilă, Ed. Limes, 2020 (cu prefață de la Șef lucrări Dr. Alexandru N. Stermin, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”)

b) Publicații ISI:

 1. Mădălin-Sebastian Lung (2019), Demographic changes in Carpathian Mountain Space: a case study on Apuseni Mountains (Romania), between 1850 and 2011, Boletim Goiano de Geografia, 39, 1-27, Goiânia, Brazilia.
 2. Mădălin-Sebastian Lung (2019), The evolution of the school population in the Carpathian Mountain Space. Case study: urban and rural environment of Apuseni Mountains (Romania), Geograficando, 15(1), e049, https://doi.org/10.24215/2346898Xe049, Buenos Aires, Argentina.

c) Publicații BDI:

 1. Gabriela-Alina Mureșan, Mădălin-Sebastian Lung (2019), Changes in the Active Population Structure of Petroşani Depression, Revista Română de Geografie Politică, 21(2), 60-67, Oradea.
 2. Luca Diaconescu, Nicolae Nichituț, Mădălin-Sebastian Lung (2019), Colossi-Crumbs in the year 1900 – Colossi-Colossi in the year 2100 transfer of demographic-economic predominance from Eurasia to Afroamerica, Revista Română de Geografie Politică, 21(2), 50-59, https://doi.org/10.30892/rrgp.212103-328, Oradea.
 3. Mădălin-Sebastian Lung (2019), Continuity and demographic cycling in the Romanian Carpathian Space in the period 1930-2011, Analele Universității din Oradea, seria Geografie, 29(1), 79-91, https://doi.org/10.30892/auog.291109-802, Oradea.
 4. Mădălin-Sebastian Lung (2019), Ethnic-confessional cyclicality and continuity in the Petroşani Depression in the period: 1850–2011, Journal of Geography, Politics and Society, 9(1), 12-22, https://doi.org/10.26881/jpgs.2019.1.02, Gdansk, Polonia.
 5. Mădălin-Sebastian Lung (2019), Demographic changes in Carpathian Mountain Space. Case Stduy: Cities from Southern Carpathians (Romania), Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 48(1), 1-15, Novi Sad, Serbia.
 6. Mădălin-Sebastian Lung, Luca Diaconescu (2019), Altitudinal Distribution of Population and Settlements in the Carpathian Mountain Space. Case Study : Romanian Carpathians, Revista Română de Geografie Politică, 21(1), 1-17, https://doi.org/10.30892/rrgp.211101-324, Oradea.
 7. Mădălin-Sebastian Lung, Gabriela-Alina Mureșan (2018), Dinamica naturală a populației din depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali, Geographia Napocensis, 12(2), 25-32, Cluj-Napoca.
 8. Mădălin-Sebastian Lung, Gabriela-Alina Mureșan (2018), Contributions on the Study of Settlements in the Upper Basin of Crișul Repede River, Studia UBB Geographia, 63(1), 77-89, Cluj-Napoca.
 9. Mădălin-Sebastian Lung, Gabriela-Alina Mureșan (2018), Caracteristici demografice ale orașelor mici din județul Caraș-Severin în perioada postcomunistă (1992-2011), Geographia Napocensis, 12(1), 7-15, Cluj-Napoca.
 10. Mădălin-Sebastian Lung (2018), The natural dynamics of the rural population in Apuseni Mountains (2011 Census), Revista Română de Geografie Politică, 20(2), 41-48, Oradea.
 11. Luca Diaconescu, Mădălin-Sebastian Lung (2018), Power of big cities, Revista Română de Geografie Politică, 20(2), 67-74, Oradea.
 12. Mădălin-Sebastian Lung, Viorel Gligor (2018), Demographic changes in the urban space of Apuseni Mountains, Analele Universității din Oradea, seria Geografie, 28(2), 164-173, Oradea.
 13. Roxana-Maria Buș, Mădălin-Sebastian Lung, Alexandra-Maria Colcer (2017), Traditional crafts and folklore as a means of economic development in the Land of Călata, Territorial Identity and Development, 2(1), 64-77, Cluj-Napoca.

d) Participări la manifestări științifice naționale și internaționale:

 1. Geographia Napocensis International Conference – Cluj-Napoca 3-6 octombrie 2019 cu lucrarea Changes in the active population structure of Petroșani Depression.
 2. Conferința Anuală de Comunicări Științifice a Institutului de Geografie – București 28 iunie 2019 cu lucrarea Evoluții demografice în Carpații Românești după Marea Unire din anul 1918.
 3. Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România – Satu Mare 30 mai-2 iunie 2019 cu lucrarea Continuitate și ciclicitate demografică în Spațiul Carpatic Românesc în perioada 1930-2011.
 4. Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România – Alba Iulia 31 mai-3 iunie 2018 cu lucrarea Caracteristici demografice ale orașelor mici din județul Caraș-Severin în perioada postcomunistă (1992-2011).
 5. Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism – București 21-22 aprilie 2018 cu lucrarea Evoluția demografică a Țării Moților în secolul XX.
 6. Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România – București 1-5 iunie 2017 cu lucrarea Funcționalitatea sistemului urban Huedin.
 7. Conferința Națională ”George Vâlsan” – Cluj-Napoca 12-13 mai 2017 cu lucrarea Analiza funcțiilor sistemului urban Huedin.
 8. Simpozionul Național al Studenților Geografi – București 25-26 martie 2017 cu lucrarea Evaluarea problemelor demografice asociate urbanului Huedin.
 9. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație” – Oradea 5-7 mai 2017 cu lucrarea Microregiunea Vlădeasa-Huedin: Analiză regională.
 10. Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România – Cluj-Napoca 16-20 iunie 2016 cu lucrarea Model de analiză structural funcțională a unui sistem teritorial. Studiu de caz: Microregiunea Vlădeasa-Huedin.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *