Luminița Popa

Statut profesional

 • Senior Researcher la Multicultural Business Institute
 • Licențiată în limbi clasice (latină și greacă veche), Departamentul de limbi și literaturi străine, Universitatea „Alexandru ioan Cuza”, Iași
 • Licențiată în limba și literatura română, limba și literatura italiană – Departamentul de limbi și literaturi străine, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • Studii masterale în istoria imaginilor și ideilor, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș -Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Studii masterale în filologie-limba română, Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism-științe ale comunicării și Literatură comparată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • Specializată în predarea limbii italiene, Departamentul de Lingvistică și Studii Culturale Comparate, Universitatea Ca’ Foscari,Veneția, Italia
 • A absolvit cursuri de pregătire în psihopedagogie, în tehnologia informației, precum și în limbile: engleză, friulană, neogreacă, germană, la Universitățile din Iași, Bovec (Slovenia), Udine (Italia); la Centrul lingvistic și autovizional CLAV (Italia), la Goethe Zentrum (Iași), la Centrul ECDL (Iași), la Facultatea de Gestiunea afacerilor (Iași).

Portofoliu

 • Autoare a 5 cărți de specialitate (acreditate academic, profesional și cultural), precum și a numeroase articole, recenzii, traduceri
 • 2 acreditări CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățămîntul Superior)
 • 9 programe academic și culturale, sub tutela Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității de Stat din Udine (Italia) și a Universității Ca’ Foscari din Veneția (Italia)
 • Bursa de studii „LLP Erasmus”, Università Degli Studi Di Udine, Italia; bursă de varăBovec, Slovenia (acordată de Universitatea din Udine)
 • Premiul special „Nicolae Bot” pentru participarea la Sesiunea științifică de literatură română și etnologie (Universitatea „Babeș -olyai”, Cluj-Napoca); mențiune pentru participarea la Sesiunea științifică de literatură comparată –religie și ideologie (Universitatea  „Babeș -olyai”, Cluj-Napoca); mențiune pentru participarea la Colocviul  Național „Mihai Eminescu”, secțiunea traduceri (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași)
 • Premiul special al Editurii „Institutul European” pentru participarea la Colocviul Național „Mihai Eminescu”, secțiunea traduceri (Universitatea „AL. Cuza”, Iași)
 • Premiul al III-lea și Premiul special al Editurii Polirom pentru participarea la Colocviul Național „Mihai Eminescu”, secțiunea traduceri (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași)
 • S-a pregătit profesional cu somități ale culturii și mediului academic român, între care Prof. Univ. Dr. Mihaela Paraschiv, Prof. Univ. Dr. Dumitru Irimia, Prof. Univ. Dr. Corin Braga, Conf. Univ. Dr. Eleonora Sava, Prof. Univ. Dr. Elena Platon, Prof. Univ. Dr. Ștefan Borbely.
 • A fost Formator față în față/ Formator on-line/ Membru comisie de evaluare în cadrul proiectului EVRO, „Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învăţământul preuniversitar în evaluarea competenţelor de comunicare ale elevilor”, contract POSDRU/157/1.3/S/133900.
 • A fost Cadru didactic after school în cadrul proiectului ROMEDIN, „Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor”, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România (15 septembrie 2014-14 martie 2016), Fundația „Desire”, Cluj-Napoca (http://cluj24h.ro/fundatia-desire-lanseaza-proiectul-romedin-educatie-pentru-incluziune-si-dreptate-sociala/)
 • A activat ca voluntar și tutor la Seminar de Instruire în cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale, Contract POSDRU/87/1.3/S/63909, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; la Cursurile internaționale de vară de limbă si civilizație românească și la Romania and Central Europe study program, Cluj-Napoca, Universitatea „Babes-Bolyai”

 

Dintre cele mai importante publicații ale Luminiței Popa amintim cu prioritate următoarele volume:

 1. Philip K. Dick și moștenirea sa spirituală – volum de unic autor, de nivel CNCSIS, acreditat academic în Seria Culturală a Multicultural Business Institute (Editura Limes, 2019)
 2. Poetica traducerii poeziei lui Mihai Eminescu în limba italiană” – volum de unic autor, de nivel CNCSIS, acreditat academic în Seria Multiculturalim a Multicultural Business Institute (Editura Limes, 2020)
 3. Imagini ale valorilor cultural-politice românești în percepția societății italiene și diplomației americane” – volum de coautorat, acreditat academic în Seria Politică și Relații Internaționale, a Multicultural Business Institute, Editura Napoca Star, 2019.
 4. Eseuri de antropologie culturală – volum de unic autor, acreditat profesional în Seria Dezvoltare Umană (Antropologie) a Multicultural Business Institute, Editura Napoca Star, 2018
 5. Instituții și valori spirituale în viața cetății – volum de coautorat, acreditat academic în Seria Spiritualitate, a Multicultural Business Institute, Editura Napoca Star, 2018

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *