Florina-Marieta Neagu

  • Senior Researcher și Multicultural Ambassador, la Multicultual Business Institute, România
  • International Human Rights Specialist & Researcher, la Institutul pentru Dezvoltare Umană și Comunitară, România
  • Membru PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania) / Institutul Român pentru Pace
  • Membru al Social Equity Working Group al AEGEE-Europe și Liaison Officer pentru AEGEE-Europe
  • Former Research Assistant, la Institute of International Relations Prague, Czechia
  • Former SubCommissioner of the Juridical Commission of AEGEE-Europe
  • Former Head of the PR Team la Model European Union Iași, Romania
  • Specializată în Științe Juridice, Relații internaționale, Drepturile omului, Protecția drepturilor femeilor, Managementul crizelor internaționale, prin programe de tipul licență și masterat, în cadrul Centrului de Studii Europene și Facultății de Drept, Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iași
  • Coordonator comunicare, resurse umane, manager de proiect, analist, supervizor, în cadrul a zeci de programe naționale și internaționale, derulate în România și la nivelul Uniunii Europene, în multiple domenii privind drepturile omului, incluziune socială, managementul crizelor internaționale, tineret, cooperare transfrontalieră, multiculturalism, educație, empowerment feminin, ecologie și dezvoltare durabilă etc.
  • Voluntar și coordonator de proiect în cadrul Asociației Studenților Europeni Iași (AEGEE-Iași), AIESEC Iași și AIESEC România, cu diverse funcții ocupate în ultimii 6 ani, precum și nenumărate acțiuni, programe și inițiative implementate
  • Realizatoare a 8 programe academice de cercetare-dezvoltare-inovare
  • Organizator a 5 conferințe locale și naționale
  • Autoare a numeroase articole cu statut profesional, cultural și științific în domenii precum: leadership, incluziune socială, egalitate de gen, drepturile omului, economie și mediul de afaceri, protecția mediului etc.
  • Autoare a 4 volume cu statut academic superior (CNCS + A2) și coautoare a altor 2 volume științifice, publicate sau în curs de publicare.
  1. Statutul juridic al femeilor în contextul desfășurării conflictelor armate – acreditat academic de nivel CNCS + A2, în Seria Juridică a Multicultural Business Institute, Editura Limes
  2. Discriminarea femeilor în spațiul Uniunii Europene. Controverse juridice actuale – acreditat academic de nivel CNCS + A2 în Seria Administrație și Guvernământ a Multicultural Business Institute, Editura Limes
  3. Evoluția Pieței Interne: de la spațiu fără frontiere, la piață unică digitală și suport pentru întreprinderi – acreditat academic de nivel CNCS în Seria Economie și Mediul de Afaceri, Editura Napoca Star
  4. Forme de manifestare a deficitului democratic în Uniunea Europeană – acreditat academic de nivel CNCS în Seria Politică și Relații Internaționale, Editura Napoca Star
  5. Valori feminine implicate în evoluția socială – volum de coautorat, acreditat științific în Seria Dezvoltare Comunitară, Editura Napoca Star
  6. Perspective pentru o lume mai bună: solidaritate și compasiune în crizele societății contemporanevolum de coautorat, acreditat științific în Seria Politică și Relații Internaționale, Napoca Star

   

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *