Andrei Varga

Dl. Andrei Varga, distinsul nostru coleg pe care avem plăcerea să îl prezentăm, astăzi deopotrivă cititorilor cât și întregii societăți românești, este un tânăr cercetător talentat, licențiat în istorie, proaspăt absolvent al prestigioasei Facultăți de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca.

Pasiunea veche, descoperită încă din copilărie, față de istorie s‑a întâlnit în mod fericit, în anii maturității cu o altă atracție fundamentală: aceea către universul profund al înțelepciunii ancestrale, utilizată deopotrivă ca sursă pentru evoluția caracterului uman, cât și în calitate de instrument prioritar utilizat de guvernanții de cetăți și popoare, în permanenta lor aspirație de a edifica societăți durabile, cu un nivel ridicat de calitate a vieții individuale și colective.

Deloc întâmplător, dând curs acestor chemări, și, în baza unei legi cosmice a rezonanței, care afirmă că ne simțim atrași de valorile ce le avem întruchipate deja în propria identitate, Andrei a fost captivat de studiul civilizațiilor orientale, cunoscut fiind încă din vechime, aici la noi în occident, principiul că „dintotdeauna lumina a venit din răsărit”. Iar dintre marile lumini care au contribuit ele însele sub forma asumată a unor destine umane, la crearea celei mai longevive, profunde și stabile civilizații cunoscute în istorie – Civilizația Chineză, extinsă deopotrivă în Coreea și Japonia – Confucius s‑a impus în conștiența socială a umanității prin gândirea lui echilibrată, prin sistemul înalt de standarde etice, prin devotamentul pentru progresul întregii comunități umane, pentru ordine, armonie și dezvoltare socială, pentru emanciparea caracterului prin educație și mai ales pentru portretizarea și promovarea celui mai înalt țel al ființei umane (dacă ne dorim ca deopotrivă individul cât și societatea să se mențină pe calea armoniei, fericirii și progresului durabil): țelul de a deveni un adevărat „om nobil” prin înnobilarea întregii sale personalități, constituind astfel cea mai importantă resursă și valoare a oricărei comunități.

De‑a lungul timpului, istoria a fost definită în multe feluri, dar probabil cel mai vechi și mai profund dintre caracterele ei este acela de a constitui o bază de date cu lecții fundamentale de evoluție a societății și omului, fiind totodată și în mod concomitent principalul manual și profesor pentru fiecare generație, în orice epocă. În acest context, cei ce studiază și înțeleg în profunzime lecțiile predate peste timp și spațiu de sute și sute de generații umane mai ales aprofundând învățăturile acelor societăți ce au reușit cu brio să urce pe culmi înalte de progres și dezvoltare construind civilizații înfloritoare, un astfel de om trebuie recunoscut ca un adevăratul învățător, îndrumător și antrenor al binelui oricărei cetăți indiferent de epocă și loc.

Avem convingerea că Andrei Varga a pornit cu pași rapizi și siguri pe drumul asumării acestei condiții și ne simțim onorați că s‑a alăturat echipei multidisciplinare a Institutului nostru, aducând prin creația, viziunea și pasiunea lui un mare plus de valoare societății românești.

Încă din cele mai vechi timpuri în societatea umană teoria/ știința și practica au avut mereu tendința de a se plasa la poluri diametral opuse. În condițiile în care calea unui progres stabil și durabil nu se poate realiza decât atunci când aceste două realități se împletesc armonios, e de înțeles de ce majoritatea statelor/ comunităților umane se dezechilibrau mereu alunecând fie spre prăpastia utopiilor sociale (nazismul este una dintre cele mai vii în conștiența modernității, de exemplu) atunci când teoria se impunea total nemaiținând cont de realitate; fie spre barbarie și degenerare socială, atunci când realitatea stingea total lumina științei/ teoriei, lăsând popoarele să bâjbâie orbește în noaptea ignoranței. Unul dintre marile merite ale lui Confucius și a școlii/ curentului creat de învățătura lui, a fost acela de a găsi metoda universală care, particularizată la specificul fiecărei societăți, să asigure garanția echilibrului dintre lumina teoriei, a cunoașterii pe de o parte și respectiv virtutea practicii adaptate problemelor/ nevoilor reale, pe de cealaltă. Iar această metodă are ca ax central fundamental, ierarhizarea corectă a valorilor conform ordinii naturale a lucrurilor și educarea corespunzătoare a caracterului uman, ca să aibă puterea de a înțelege și respecta/ aplica în mod specific acele valori.

Într‑o lume globalizată ce trece prin chinurile renașterii la o nouă identitate; într‑un spațiu al vestului – european și american în special – decăzut într‑o fundamentală criză de valori; într‑o epocă în care resursele sunt mai bogate decât în orice alt timp al umanității, dar nefericirea individuală și angoasele colective au atins prăpăstii de neimaginat vreodată de cineva, avem nevoie mai mult ca oricând de soluții reale, pe care nu le putem prelua decât prin învățători autentici, din laboratoarele de teste și validări ale istoriei, de la civilizații mature și înțelepte, care au descoperit prin ele însele diferența dintre calea care urcă spre piscurile luminoase ale binelui și cea care aruncă în prăpăstiile degradării indivizi și colectivități deopotrivă.

Aceasta este aspirația de suflet și de onoare a lui Andrei, din care a făcut axul fundamental al destinului său în această lume: să descopere și ofere soluții pentru umanitatea noastră contemporană, studiind la școala istoriei alături de marii maeștrii ancestrali, preluând din învățătura lor tot ce e mai de preț, pentru ca apoi, asemeni unui adevărat maestru bucătar, să gătească din acele ingrediente rețete personalizate și adaptate nevoilor de vindecare, întărire a virtuții, creștere durabilă, emancipare valorică și dezvoltare armonioasă a societăților moderne.

Lucrarea de față se înscrie cu demnitate între instrumentele necesare lumii noastre, ca un prim produs de valoare al colegului, cercetătorului, învățătorului Andrei Varga, pornit cu pași fermi pe drumul devenirii lui ca maestru al progresului uman și comunitar.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *