Alexandru Agignoaei

 

 • Associate Senior Researcher la Multicultural Business Institute
 • Multicultural Ambassador la Multicultural Business Institute
 • Asistent universitar și la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
 • Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
 • Secretar de redacție la revista “Altarul Mântuirii” (Alba Iulia)
 • Specializat în teologie pastorală, nivel licenţă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” , Alba Iulia
 • Specializat în pedagogie prin programe de tipul licență, masterat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „1 Decembrie 1918”
 • Specializarea teologie comparată, nivel masterat, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” , Alba Iulia
 • experiență profesională multilaterală, dobândită pe parcursul carierei prin activități în medii precum: academic (educație universitară și preuniversitară, cercetare științifică), economic (marketing, vânzări, industrie alimentară), cultural (ca membru în comitetele de organizare pentru diverse acțiuni comunitare cu profil cultural-educativ, destinate în special tinerilor), comunitar (blogging profesional), jurnalistic (emisiuni radio pe teme de educație morală și spirituală, cultură și civilizație, istorie, valori)
 • cunoscător al unor limbi moderne (engleza și franceza) și inițiat în limbi clasice (greacă veche, latină, slavonă, ebraică, aramaică).
 • autorul mai multor zeci de articole prezentate la evenimente naționale și internaționale (conferințe, simpozioane, școli de vară, centre doctorale)
 • autor a 15 cărți (cu statut profesional, cultural și respectiv științific), 11 volume de unic autor și 4 coautorate, între care și 6 volume cotate de nivel academic CNCS (Consiliul Național al Cercetării Științifice) apărute la edituri precum Limes, Napoca Star, Colorama, Ecou Transilvan:
 1. Despre sacralitatea existenței umane aici și dincolo: perspective spirituale multiculturale ale unor vechi civilizații – volum acreditat CNCS în Seria Istorie-Civilizații-Tradiții
 2. Golgota neamului meu: România Mare şi dramele anului 1940 – volum acreditat CNCS în Seria Administrație și Guvernământ
 3. Meditații pe teme de politică teologică din perspectivă istorică – volum acreditat CNCS în Seria Politică și Relații internaționale
 4. Despre simboluri fundamentale ale cultului creștin – volum acreditat CNCS în Seria Spiritualitate  (Editura Limes)
 5. De la salvare la mântuire: între mesianism și hristologie – volum acreditat CNCS în Seria Spiritualitate
 6. Caleidoscop cultural cu radiografii de simboluri iudaice – volum acreditat științific în Seria Culturală
 7. Umbra spiritului peste portativul destinelor – volum de coautorat, acreditat științific în Seria Istorie, Civilizații, Tradiții
 8. Petale din corola de memorii a istoriei – volum de coautorat, acreditat științific în Seria Dezvoltare Comunitară (Sociologie)
 9. Valori ale spiritualității românești în context european – volum de coautorat, acreditat științific în Seria Dezvoltare Umană (Antropologie)
 10. Scurte reflecții asupra Cultului musulman din România– volum acreditat profesional în Seria Multiculturalsim
 11. Profetism și mesianism în Vechiul Testament – volum acreditat profesional în Seria Istorie-Civilizații-Tradiții
 12. Recenzii și predici pe teme de antropologie religioasă – volum acreditat profesional în Seria Dezvoltare Umană (Pedagogie)
 13. Icoane din temple ruinate ale lumii: povestiri despre eroi și fapte care au marcat etosul civilizației occidentale volum acreditat cultural în Seria Politică și Relații Internaționale
 14. Amenințări vechi și noi la adresa identității spirituale și politice a națiunii române – volum acreditat profesional în Seria Dezvoltare Comunitară
 15. Împărăția lui Dumnezeu din mijlocul nostru: interpretări eshatologice ale mântuirii în cultura populară  –  volum acreditat academic de nivel CNCS în Seria Dezvoltare Umană (Antropologie)

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *