Adriana Rus

 • Senior Researcherla Multicultural Business Institute, Cluj-Napoca
 • Legal Adviser în cadrul Departamentului Juridic al Multicultural Business Institute și Consilier Juridic în cadrul companiei “Ardeal Construct”, Cluj-Napoca
 • Profesor definitiv de limba și literatura română
 • Consultant proiecte de finanţarecu fonduri europene FEADR
 • Specialist în guvernanță europeanăprin program masteral, la Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Licențiată aFacultății de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București
 • Licențiată a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Specializată în pedagogie, prin program de formare profesională – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Director al comisiei Afaceri economice şi monetare“,în cadrul proiectului „Simularea Parlamentului European” (2012)
 • Fondator al revisteielectronice „Noi, NU!” – revistă de atitudine şi cultură (2001)
 • Fondator al revistei„Cuore” – revista Școlii „David Prodan” din Cluj-Napoca (2005)
 • Membruîn Asociaţia Amicii Rozelor din România;
 • Membruîn comisii de bacalaureat, olimpiade, teze unice;
 • Participant în proiectul şcolar Comenius: Learning about stories, learning about life, Zywiec, Polonia
 • Participant în proiectul şcolar Comenius: Chess in school: sport, science, art and game, Pescara, Italia
 • Participant LLP sub egida Quality in Europe’s Erasmus Mobility, Thessaloniki, Grecia
 • Absolventă a cursului de Antreprenoriat realizat în cadrul Uniunii Europene, prin proiectul “Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practice si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania- STEPS”, Cluj
 • Absolventa a programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesională privind Evaluarea dezvoltarii regionale, program realizat sub tutelaE.N, în cadrul masteratului universitar Guvernanța Europeană a Facultății de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • Specializată în floricultură peisagisticăprin calificare europeană, realizată în cadrul Proiectului cu finanţare europeană FEADR, măsura 112 – Exploataţie horticolă
 • Absolventă a cursului de pregatire profesionala pentru tinerii fermieriproiect cofinantat din FEADR prin PNDR 2007-2013, măsura 112
 • Câștigătoare a grantuluiPreparation of Proposal and Management of European Educational Projects – Nicosia, Cipru
 • Câștigătoare a proiectului european „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, măsura 112,  cu obiect de activitate „Exploataţie horticolă”
 • Experiență profesională multilaterală de peste 14 aniîn domenii precum: educație, management, consiliere financiar-bancară, antreprenoriat agricol, diseminări proiecte Comenius; jurnalism social, proprietar și manager de fermă cu profil peisagistic finanțată prin proiect European
 • Participantă la multiple conferințe, simpozioane, evenimente științificeși profesionale în mediul educațional și respectiv academic.
 • Autoarea numeroase articole, eseuri, lucrări profesionale și științifice
 • Autoare sau coautoare a 5 cărți cu statut profesional și academic, din domeniile drept, antropologie, etică, morală, psihologie, dezvoltare comunitară– publicate sau în curs de publicare, la editurile din rețeaua Multicultural Business Institute, dintre care amintim cu prioritate:

1) „Studii de antropologie juridică privind criminalitatea feminină din România”, volum de unic autor, acreditat academic de nivel CNCS în Seria Juridică, Editura Napoca Star, 2020

2) „Caleidoscop antropologic aspra devianței feminine”, volum de coautorat, acreditat științific în Seria Dezvoltare Umană (Antropologie), Editura Napoca Star, 2020

3) “Transparența actelor administrative în procedura de potrivire teoretică și practică a adopției”, volum de unic autor, acreditat academic de nivel CNCS, în Seria Dezvoltare Comunitară, Editura Napoca Star, 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *